Pitch & Putt Club Bussloo

Al jaren een succes

Algemene informatie Spabo P&P

Onderstaand een kleine opsomming van de historie Pitch en Putt binnen GC Spandersbosch.
 
Zo'n 30-35  jaar geleden heeft een enthousiaste golfpro, samen met enthousiaste golfers voor het eerst een Pitch & Putt baan uitgezet en werd hiermee de basis gelegd voor het huidige Pitchen en Putten binnen Golfclub Spandersbosch.

Dit vond destijds plaats "over" de hockeyvelden van Be-Fair. In de baan had men obstakels ingebouwd om het korte spel optimaal te kunnen (be)oefenen. Maar toch bleef het, met alle respect, een soort "fun-wedstrijdje", overigens met alle egards naar de toenmalige organisatoren!

Het zal ca. 1990 zijn geweest dat het P&P Team bestond uit Arda en Teye Buma, en natuurlijk Ben Ekeler. Laatstgenoemde heeft in 2003 de eerste website gemaakt voor de Pitch en Putters binnen Golfvereniging Spandersbosch.

In 2003 hebben Arda en Teye het P&P Team verlaten en stond Ben er alleen voor, maar omdat het zo'n aardig spelletje was, gaf het geen probleem om het Team weer te completeren.

In 2004 ging het P&P Team van start met Leo Klein, Kees Kok, Ton Verheul en niet in de laatste plaats Ben Ekeler !

In 2004, toen de nieuwe Boschbaan al zijn huidige vormen begon aan te nemen, heeft het P&P Team de gedachte opgevat dat het toch nog interessanter zou zijn om zoveel als mogelijk de "echte" omstandigheden na te bootsen, wat kom je in het "normale" spel tegen, maar ook: sluit het aan bij de NPPB (Nederlandse Pitch en Putt Bond).
Het toenmalige team ging zelfs nog een stapje verder en heeft niet alleen de baan vereisten van de NPPB overgenomen, maar ook het NPPB Handicap systeeem geimplementeerd.
Kenmerkend zijn de als GUR gemarkeerde P&P Greens, die u tijdens uw normale ronde kunt tegenkomen. (Dus daar mag u niet uit spelen...)

Kortom, volwaardig Pitch en Putt, geheel volgens de NPPB en EPPA (European Pitch and Putt Assosiation).

Na 2004 vonden er nog wat wisselingen plaats in het Team, mede door het overlijden van Leo Klein (Don Leo).

Nadien heeft het toenmalige P&P Team besloten ter nagedachtenis aan deze persoonlijkheid binnen de Golfclub, om het P&P Clubkampioenschap aan hem op te dragen en er wordt dan ook gestreden om de Leo Klein Memorial Trophee.

In 2014 besloten Ton Verheul (Heer Ton) en Kees Kok (De Rekenmeester) om na 10 jaar het P&P Team te verlaten, sindsdien bestaat het team uit Theo Hoekstra, Ruud Töller, Ad Zuidgeest en Reinder van der Wel.
 
In 2016 bereikte ons het droeve bericht dat Heer Ton tijdens een ronde golf kwam te overlijden.

Dat het Pitch en Putt een belangrijke plaats heeft verworven binnen de Golfclub blijkt o.m. uit de mooie opkomsten voor de reguliere P&P-competitiewedstrijden.

Bovendien is het Pitch en Putt een mooie opstap voor nieuwe leden om kennis te maken met het verenigingsleven en het golfen op de Boschbaan!