Pitch & Putt Club Bussloo

Al jaren een succes

Disclaimer

Disclaimer
Deze website en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is.
De auteur(s) van deze website is/zijn niet aansprakelijk voor enige schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit enig gebruik/consultatie van deze website en/of uit de via deze website verkregen informatie, waaronder begrepen informatie verkregen via in deze website vermelde hyperlinks naar andere websites.
Eigendom
De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld berusten deze rechten bij C.J. Kok. Zonder schriftelijke toestemming van C.J.Kok is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te framen.”